ΑΝΑΒΟΛΗ ≠ ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Για να αυξηθεί η συμμετοχή από ψαράδες και λάτρεις της θάλασσας, και για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν καρχαρίες και σαλαχιών, ο διαγωνισμός φωτογραφίας LIFE ELIFE είναι ενεργός (σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος της Ιταλίας 430/2001), ο οποίος θα συλλέξει φωτογραφίες που αποστέλλονται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες, δύτες, ερευνητές, ανθρώπων παθιασμένων με τη θάλασσα και τη φωτογραφίση, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν το μέγιστο τρείς φωτογραφίες με παρουσία ειδών ελασμοβραχίων (καρχαρίων/σαλαχιών) στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν ζωντανά άτομο στο φυσικό τους περιβάλλον ή – σε περίπτωση τυχαίας αλιείας – πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ως αντικείμενο ζώα που θα επιβιώσουν.