περιοχή παρέμβασης

Chioggia - Βόρεια Αδριατική Θάλασσα

Παρά το γεγονός ότι η Αδριατική Θάλασσα είναι επίκεντρο για την βιοποικιλότητα, είναι παράλληλα ένα από τα πιο εκμεταλλευόμενα οικοσυστήματα της λεκάνης της Μεσογείου με αλιεία που στοχεύει τόσο πελαγικούς όσο και βενθοπελαγικούς πόρους, λόγω της χρήσης πολλών διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων (Barausse et al., 2011). Ορισμένες αλιευτικές πρακτικές, όπως η τράτα βυθού, έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση των ιχθυαποθεμάτων και εξάντληση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, στη Chioggia βρίσκεται ένας από τους πιο πολυάριθμους και ενεργούς αλιευτικούς στόλους ολόκληρης της Μεσογείου, που αποτελείται από περισσότερα από 200 αλιευτικά σκάφη.

Νησί Λαμπιόνε-Στενό της Σικελίας

Βρίσκεται στη ζώνη γενικής προστασίας της προστατευόμενης περιοχής AMP Isole Pelagie, είναι ένα ακατοίκητο μικρό νησί (1,2kmq) 18 μίλια μακριά από το νησί Lampedusa, το μεγαλύτερο του Αρχιπελάγους. Χρησιμοποιείται για την αλιεία καθώς και για τουριστικές δραστηριότητες (καταδύσεις, κολύμβηση με αναπνευστήρα, αθλητικό ψάρεμα κ.λπ.) που εγκρίνονται από την AMP κάθε χρόνο μέσω συγκεκριμένων κανόνων. Παρά τα μέτρα αυτά, η παράνομη αλιεία (όπως η τράτα και οι παράνομοι αλιείς) είναι ένα επίμονο πρόβλημα και είναι δύσκολο να περιοριστεί ο αντίκτυπός του, διότι ο συνεχής έλεγχος και η παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Ο Σταχτοκαρχαρίας (Carcharhinus plumbeus) επανεμφανίστηκε σε αυτήν την περιοχή στις αρχές του 2000 και τα τελευταία 15 χρόνια έχουν παρατηρηθεί από δύτες τακτικά ομάδες γύρω από το νησί Lampione. Ο μεσογειακός πληθυσμός του είδους έχει αξιολογηθεί ως κυνδινεύον στην Κόκκινη Λίστα του IUCN και έχει αναφερθεί σε ρηχά νερά του αρχιπελάγους ιδιαίτερα στο νησί Lampione όπου αρκετοί αυτοδύτες και ψαράδες έχουν εημερώσει για την παρουσία του. Επιπλέον, τα τελευταία 5 χρόνια οι ντόπιοι αλιείς ανέφεραν περίπου 50 τυχαίες συλλήψεις ή παρατηρήσεις ανά έτος.

Προστατευόμενη περιοχή Amp Tavolara-Punta Coda Cavallo-Sardegna nord-orientale

Η προστατευόμενη θάλασσα περιοχή Tavolara (AMPT) βρίσκεται στα ΒΑ της Σαρδηνίας και ῾κοιτάει῾ στην Κεντρική Τυρρηνική Θάλασσα, που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη μορφολογία του βυθού με πολλά θαλάσσια βουνά και υποβρύχια φαράγγια που δημιουργούν εκπληκτικά ωκεανογραφικά φαινόμενα. Τα τελευταία 15 χρόνια, η AMPT έχει πραγματοποιήσει διάφορες επιστημονικές δράσεις παρακολούθησης που εντόπισαν ένα μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών ελασμοβραγχίων. Συγκεκριμένα, η AMPT τεκμηρίωσε την ύπαρξη καρχαριών προσκυνητών (Cetorinhus maximus) (είδος που απειλείται με εξαφάνιση) στα νερά του.

Gallipoli, Cirò marina - Porto Ceasareo - Ionian Sea

Το Ιόνιο Πέλαγος χαρακτηρίζεται από στενή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα με απότομη κατωφέρεια που επιτρέπει την άνοδο βαθέων υδάτων. Αυτός ο υδροδυναμικός παράγοντας αποτελεί τη βάση της μεγάλης βιοποικιλότητας αυτού του τομέα της Μεσογείου, όπου παράλληλα συντηρεί την παρουσία μιας μεγάλης ποκιλότητας μεγάλων θηρευτών, όπως πελαγικά ψάρια (ξιφία, τόνος), καρχαρίες, κητώδη και θαλάσσιες χελώνες. Ωστόσο, η περιοχή επηρεάζεται έντονα από την βενθοπελαγική και πελαγική επαγγελματική αλιεία. Ετσι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα υπεραλίευσης ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Οι εκφορτώσεις της τράτας βυθού και των γρι-γρι έχουν μειωθεί σημαντικά στην Ελληνική πλευρά του Ιονίου Πελάγους την τελευταία δεκαετία, υποδηλώνοντας μια αξιοσημείωτη εξάντληση πελαγικών και βενθοπελαγικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των καρχαριών.

Κύπρος-Λεβαντίνη

Κύπρος, τα ελασμοβράγχια επηρεάζονται έντονα από την αλιεία με παραγάδια και πολλά είδη είναι κοντά στο όριο της κατάρρευσης. Πρόσφατη μελέτη από την MER δείχνει πως τα ελασμοβράγχια αποτελούν περίπου 5-10% των συλλήψεων των επιφανειακών παραγαδιών για ξιφίες. Τα κύρια είδη καρχαριών που συλαμβάνονται τυχαία είναι ο μπλε καρχαρίας (Prionace γλαύκα), ο Ρυγχοκαρχαρίας (Isurus oxyrinchus) και οι αλεποκαρχαρίες (Alopias spp.). Η μελέτη της MER έδειξε επίσης πως ο Alopias superciliosus είναι πιο συχνός στην ανατολική Μεσόγειο από ό, τι στο παρελθόν και αποτελεί ένα σχετικά κοινό είδος της παρεμπίπτουσας αλιείας.