Εταίροιi

Συντονιστής

Stazione zoologica di Napoli A.Dohrn

Το Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), ιδρύθηκε το 1872 και είναι δημόσιος ερευνητικός οργανισμός, υπό την εποπτεία του Ιταλικού Υπουργείου Πανεπιστημίων και Έρευνας. Το SZN είναι ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα στον κόσμο, στο τομέα της θαλάσσιας βιολογίας και της οικολογίας. Διεξάγει έρευνα στη θαλάσσια βιολογία, την οικολογία, τη βιοτεχνολογία και τη διατήρηση, σε συνεργασία με εθνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ και βιομηχανίες. Η αποστολή του είναι να βελτιώσει την κατανόησή μας για τα οικοσυστήματα της Μεσογείου και η αειφόρος χρήσης των πόρων των ωκεανών. Το SZN είναι μέρος πολλών διεθνών ερευνητικών δικτύων και συντονίζει τον ιταλικό κόμβο της ερευνητικής υποδομής ESFRI EMBRC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων Θαλάσσιας Βιολογίας) ενώ συμμετέχει επιτυχώς σε περισσότερα από 20 έργα EU-FP7, επίσης ως συντονιστής, και σε έργα EU-H2020. Ο ρόλος του SZN στο εθνικό και διεθνές πλαίσιο είναι καλά αναγνωρισμένος και πρόκειται να αναβαθμιστεί λόγω της αυξανόμενης σημασίας των ωκεανών στις παγκόσμιες διαδικασίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. Κατά συνέπεια, η διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η αειφόρος διαχείριση των πόρων τους και η κατανόηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής μπορούν να στηρίξουν τις αποφάσεις που απαιτούνται για τον μετριασμό των αλλαγών στη ζωή και την οικονομία. Το SZN είναι γνωστό για την υψηλή ποιότητα θαλάσσιας έρευνας. Οι επιστήμονες του SZN έχουν, στην πραγματικότητα, μια πολύ υψηλή επιστημονική παραγωγικότητα, με μέσο όρο 2,6 δημοσιεύσεις ανά ερευνητή ετησίως (πηγή Web of Science) τα τελευταία 2 χρόνια. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων που παράγονται από το SZN τεκμηριώνεται επίσης από το επίπεδο των επιστημονικών περιοδικών όπου έχουν δημοσιευτεί εργασίες, με μια αυξανόμενη τάση δημοσιεύσεων σε κορυφαία κορυφαία περιοδικά όπως το Nature, Science, PNAS.

Beneficiari associati

Marina Protetta Isole Pelagie - Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa (IT)

Στοχος του φορέα είναι η προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, η αξιοποίηση των βιολογικών πόρων και της γεωμορφολογία της περιοχής, η διάδοση γνώσεων για την οικολογία και τη θαλάσσια βιολογία μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και η ανάπτυξη και υποστίριξη ερευνών που προάγουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Το προσωπικό της έχει αναπτύξει, λόγω εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης καθώς και σε μελέτες και έρευνες για την κλιματική αλλαγή και το θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση και η διάδοση γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον, η περιβαλλοντική παρακολούθηση για την κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών κητωδών, των θαλάσσιων φανερόγαμων όπως η Posidonia oceanica, της παράκτιας ιχθυοπανίδας και των ξενικών είδών, και, επιπλέον, ανάλυση η εφαρμογή των τελευταίων μεθόδων περιβαλλοντικού ελέγχου αποτελούν ορισμένα μόνο από τα ερευνητικά αντικείμενα του φορέα. Η Marina Protetta Isole Pelagie συμμετείχε ως εταίρος στο έργο Sharklife (LIFE10NAT / IT / 000271) το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφιερωμένο στη διατήρηση των καρχαριών στη Μεσόγειο θάλασσα με στόχο τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω επαγγελματικής και αθλητικής αλιείας. Επίσης συμμετέχει στο πρόγραμμα Tartalife (LIFE12NAT / IT / 000937), που χρηματοδοτήθηκε με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE + 2012, για τη μείωση της θνησιμότητας των θαλάσσιων χελωνών από την επαγγελματική αλιεία.

Costa Edutainment S.p.A. (IT)

Ο γενικός στόχος της δραστηριότητας της Costa Edutainment είναι να απαντήσει στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας χρήση ελεύθερου χρόνου σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες. Μεταξύ των 12 δομών που διαχειρίζεται η Costa Edutainment, υπάρχουν οι Acquario di Genova και Acquario di Cattolica που αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό κέντρο και μία από τις κύριες πολιτιστικές τοποθεσίες της Ιταλία. Στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διατήρηση των υδάτινων οικοσυστημάτων μέσω εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων και η προώθηση θετικών αλλαγών συμπεριφοράς για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Τα ενυδρεία του Costa Edutainment διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων στο κοινό σε πολλαπλά επίπεδα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μηνύματα και δραστηριότητες, και άμεσα εμπλέκοντας περίπου 1.100.000 επισκέπτες ετησίως (συμπεριλαμβανομένων και μαθητών) καθώς και εκατομμυρίων κοινού μέσα από τον ιστότοπο. Οι έρευνας και οι δράσεις διατήρησης είναι επίσης θεμελιώδεις στοιχεία του φορέα. Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή αρχές, τα οποία συμβάλλουν ενεργά στη αύξηση της γνώσης για την κατάστασης διατήρησης υδρόβιων οργανισμών, στην ανάπτυξη νέων μη επεμβατικών ερευνητικών τεχνικών και υποστήριζουν τις δράσεις για την προώθηση της δημιουργίας περιοχών για την προστασία απειλούμενων ειδών. Το Costa Edutainment έχει ενεργή συμμετοχή στην επιστημονική κοινότητα, και συνεχή επαφή με διεθνείς αρχές και υπερεθνικούς οργανισμούς, με στόχο την εφαρμογή πολιτικών προστασία απειλούμενων ειδών. Το ενυδρείο είναι επίσης πολύ δραστήριο στη διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του κοινού.

Consorzio Mediterraneo (IT)

Το Consorzio Mediterraneo s.c.a r.l. (Μεσογειακή Κοινοπραξία), που ιδρύθηκε το 1996, είναι η τεχνική και επιστημονική δομή του Lega Pesca (Ένωση Αλιείας) και συνδυάζει 15 από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες για την αλιευτική έρευνα. Συντονίζεται από το κεντρικό γραφείο στη Ρώμη ενώ παράλληλα υπάρχουν και θυγατρικά γραφεία και εργαστήρια που βρίσκονται στους συναφείς συνεταιρισμούς σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Latium, Apulia, Calabria, Sardinia και Σικελία). Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Έρευνας και αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Γεωργικών Πολιτικών, η κοινοπραξία συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστήμια, με το ICRAM (Ινστιτούτο Έρευνας για τους Θαλάσσιους Πόρους), το CNR (το Ιταλικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας), το FAO, ENEA (ο Ιταλικός Εθνικός Φορέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος), το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εταίρος της UNIMAR, της ενιαίας ερευνητικής κοινοπραξίας των αλιευτικών ενώσεων, που δημιούργησε ένα εθνικό τεχνικό και βιολογικό παρατηρητήριο για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στα μέτρα που προβλέπονται από το χρηματοδοτικό μέσο για τον αλιευτικό προσανατολισμό (SFOP). Το Consorzio δραστηριοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, σε όλη τη χώρα, προωθώντας μελέτες και έρευνες που στοχεύουν στη συμβολή στη γνώση και σε βάθος μελέτη των προβλημάτων που συνδέονται με τον αλιευτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση σε βιολογικές, οικολογικές, τεχνικές και οικονομικές μελέτες αλλά και στην εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση της αλιείας, της αλιευτικής οικονομίας, της υδατοκαλλιέργειας και των ακτών στην Ιταλία.

Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας - Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Βιοτεχνολογίας (ΙΤ)

Το CNR είναι το μεγαλύτερο δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα της Ιταλία, και ανήκει στο Υπουργείο Έρευνας που εκτελεί πολυτομεακές δραστηριότητες. Αποστολή του CNR είναι να διεξάγει έρευνα, να προάγει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του εθνικού βιομηχανικού συστήματος, να προωθεί τη διεθνοποίηση του εθνικού ερευνητικού συστήματος, να παρέχει τεχνολογίες και λύσεις σε αναδυόμενες δημόσιες και ιδιωτικές ανάγκες, να συμβουλεύει την Κυβέρνηση και άλλα δημόσια ιδρύματα και να συμβάλλει στην αειφόρο διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Ο κύριος πόρος του CNR είναι η γνώση, που μεταφράζεται σε ανθρώπους, με δεξιότητες, δέσμευση και ιδέες. Απασχολεί περισσότερους από 8.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι ερευνητές και τεχνολόγοι ενώ περίπου 4.000 είναι νέοι ερευνητές με μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητική εκπαίδευση εντός του CNR. Το Τμήμα Επιστημών και Περιβαλλοντικών Τεχνολογικών Συστημάτων της Γης διεξάγει μελέτες με βάση την παρατήρηση της Γης και την κατανόηση των χημικών, φυσικών και βιολογικών διεργασιών που διέπουν τον πλανήτη μας. Σε αυτούς τους τομείς, είναι το θεμελιώδες σημείο αναφοράς για τις ιταλικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι δραστηριότητες του κυμαίνονται από μελέτες για το κλίμα και την ατμόσφαιρα έως έρευνα για υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα. Η μελέτη της αλιείας είναι μία από τις κύριες ασχολίες του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Βιοτεχνολογιών, που στοχεύει στη διαχείριση και την κατανόηση των προβλημάτων που συνδέονται με την αλιεία. Πρόκειται για μια διεπιστημονική επιστήμη που περιλαμβάνει διάφορους κλάδους όπως ωκεανογραφία, θαλάσσια βιολογία, θαλάσσια διατήρηση, οικολογία, δυναμική πληθυσμών, οικονομία και διαχείριση. Η βιολογία των διαφόρων ειδών, η αφθονία τους, τα οικοσυστήματά τους και, τέλος, οι τεχνικές λύσεις για τη μείωση των επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων.

Legambiente Onlus

Η Legambiente είναι η πιο διαδεδομένη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ιταλία και έχει αναγνωριστεί ως «ένωση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» από το ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης και Θάλασσας. Περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 τοπικές ομάδες και 20 περιφερειακές ενότητες, πάνω από 110.000 μέλη και υποστηρικτές. Ο κύριος στόχος της Legambiente είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η προστασία των φυσικών περιοχών, η προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο παρελθόν έχει δράσει ενάντια σε περιβαλλοντικά εγκλήματα, προωθώντας την αλληλεγγύη και την ειρήνη ως θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας. Η Legambiente πραγματοποιεί εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στις οποίες συμμετέχουν και άλλες ενώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητές, εταιρείες και γενικότερα το ευρύ κοινό. Μεταξύ των πιο γνωστών εκστρατειών είναι οι Goletta Verde, Treno Verde, Stop the Fever, Let’s Clean the World, εκατό δρόμοι για να παίξετε, και καθαρές παραλίες και βυθός. Η Legambiente ενεργεί σε τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για να πιέσει για αειφόρο ανάπτυξη, πράσινη οικονομία και μετριασμό και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής ενώ προωθεί ενεργά μοντέλα εδαφικής διαχείρισης και είναι μέλος της FEDERPARCHI (Ιταλική Ομοσπονδία Πάρκων και Φυσικών Αποθεμάτων), του IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης), του FSC (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών), του EEB (Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος), της CAN (Δράση για το κλίμα), της CIPRA (Σύμβαση προστασίας των Άλπεων) και πολλών άλλων εθνικών και διεθνών περιβαλλοντικών ενώσεων. Η οργάνωση συνεργάζεται εδώ και χρόνια με ιταλικές προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, κυρίως στο τομέα της ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ανάδειξη της σημασία τους μεταξύ των πολιτών και στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού. Στο τομέα της αλιείας, ἐχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων των αλιέων για μια δίκαιη αλιεία. Από το 2000, η Legambiente εκτελεί διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE.

Marine & Environmental Research (MER) Lab Ltd (GR)

Η MER είναι ιδιωτική περιβαλλοντική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 και λειτουργεί στην Κύπρο. Αποτελείται από μια ομάδα νέων ερευνητών με ειδίκευση στη θαλάσσια βιολογία και στη περιβαλλοντική βιολογία και ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με ένα μεγάλο αριθμό τοπικών φορέων στην Κύπρο. Η MER έχει πραγματοποιήσει αρκετές μελέτες / έργα για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (τόσο τοπικά όσο και ευρωπαϊκά, όπως προγράμματα FP7) και έχει καλή γνώση των τοπικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Πρόσφατα, η MER υπήρξε η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από το έργο LIFE (LIFE 16 NAT / CY / 000832), με τίτλο RELIONMED, το οποίο στοχεύει στο μετριασμό της επέκτασης των λιονταριών στα ύδατα της Μεσογείου μέσα από την ενεργό συμμετοχή πολιτών-επιστημόνων και αλιέων. Η MER συνεργάζεται στενά με τον αλιευτικό τομέα της Κύπρου. Μέχρι στιγμής, έχει αναλάβει μια σειρά από εθνικά έργα όπως π.χ. για την προώθηση αλιευτικών προϊόντων μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, ή τη συλλογή δεδομένων για την πελαγική αλιεία. Πρόσφατα ανατέθηκε στη MER από το Υπουργείο Αλιείας και Θαλάσσιας Έρευνας (DFMR) της Κύπρου να συντονίσει και να εφαρμόσει ένα τριετές πρόγραμμα για τη συλλογή πελαγικών αλιευτικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 199/2008. Μέσω αυτού, και άλλων δραστηριοτήτων, οι ερευνητές του MER έχουν συμμετάσχει σε διάφορες αλιευτικές δραστηριότητες, ιδίως των πελαγικών παραγαδιών που στοχεύουν τον τόνο και τον ξιφία, ενώ πρόσφατα δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με την αλληλεπιδράσεις του καρχαρία του Alopias superciliosus με την αλιεία με παραγάδια στη Κύπρου. Η MER συμμετέχει και συντονίζει διάφορες πρωτοβουλίες για να αυξήσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για την προστασία των ειδών του ελασμοβραγχιων παγκοσμίως ενώ πλέον ετοιμάζει και την Εθνική Λίστα Χονρδιχθυων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Softeco (IT)

Η Softeco Sismat είναι μια ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας το 1979. Η εταιρεία είναι σημαντικός προμηθευτής συστημάτων λογισμικού και αυτοματισμού για ερευνητές και την βιομηχανία που λειτουργούν σε σύνθετα περιβάλλοντα με προηγμένες μεθοδολογίες πληροφορικής και λογισμικού σε Ιταλία και Ευρώπη. Με έδρα τη Γένοβα και υποκαταστήματα στο Μιλάνο, τη Νάπολη και την Κατάνια, η Softeco έχει σήμερα προσωπικό άνω των 220 υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών συστημάτων, ερευνητών, αναλυτών λογισμικού και προγραμματιστών. Η εταιρεία διαθέτει μια ισχυρή στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων προσανατολισμένη στην καινοτομία που εκμεταλλεύεται την πρόοδο της πληροφορικής και τεχνολογίας που επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων RTD. Στο πλαίσιο του προγράμματος η Softeco θα φέρει στο έργο τη μακρόχρονη εμπειρία της στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία μεγάλων συστημάτων παρακολούθησης, συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων. Η Softeco θα είναι τεχνικός πάροχος και θα αναπτύξει στο έργο όλες τις απαραίτητες βάσεις δεδομένων. Αυτή η δράση είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα αλιευτικά ταξίδια θα πρέπει να συλλέγονται και να οργανώνονται και να αναλύονται εύκολα ώστε να δίνουν μια σαφή εικόνα της παρεμπίπτουσας αλιείας ελασμοβράγχιων. Για αυτό το σκοπό θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Ανάλυσης Δεδομένων που θα λαμβάνει και θα αποθηκεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Πανεπιστήμιο της Πάντοβας - Τμήμα Βιολογίας (IT)

Οι επιστημονικοί στόχοι του τμήματος περιλαμβάνουν τους περισσότερους από τους τομείς της σύγχρονης βιολογίας, από τη μελέτη των διαφόρων επιπέδων οργανισμών, μέχρι τα οικοσυστήματα, έως εξελικτική οικολογία. Οι κύριοι τομείς της έρευνας περιλαμβάνουν: Βιοφυσική, Βιοχημεία, Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Βοτανική, Μικροβιολογία, Ζωολογία, Συγκριτική Ανατομία, Φυσιολογία, Ανθρωπολογία, Οικοτοξικολογία, Οικολογία, Εξελικτική Βιολογία. Το Τμήμα φιλοξενεί προπτυχιακό (Μοριακή Βιολογία, Εξελικτική και Θαλάσσια Βιολογία, Βιοτεχνολογία και Φυσικές Επιστήμες) και μεταπτυχιακό (PhD) κύκλο σπουδών. Εν συντομία το προσωπικό του τμήματος περιλαμβάνει 11 καθηγητές. 34 αναπληρωτές, 34 νέοι και ανώτεροι ερευνητές 22 άτομα διοικητικού προσωπικού και 30 τεχνικούς εργαστηρίου. Το Τμήμα έχει ισχυρούς δεσμούς με το κοινωνικό οικονομικό πλαίσιο της περιοχής και συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην παροχή των επιστημονικών γνώσεων στους δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας στη διατήρηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Με ισχυρή παράδοση στη Θαλάσσια Βιολογία, χάρη στις εγκαταστάσεις που παρέχει ο σταθμός πεδίου της Chioggia και η στενή σύνδεση με την περιοχή, το Τμήμα συμμετέχει σε περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από: τη Περιφέρεια της Βενετίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: FP7, Marie Curie και H2020, το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας, το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας, καθώς και Ιταλικά και διεθνή ερευνητικά και φιλανθρωπικά Ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Telethon; Ίδρυμα Cariparo; – Telethon Γαλλία; LSRF – Ίδρυμα Ερευνών Βιοεπιστημών κ.α.