Αλιείς

Προκειμένου να ενθαρύνουμε την αλλαγή του αλιευτικού εξοπλισμού των αλιέων σε ήπια αλιευτικά εργαλεία, όπως προβλέπεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) που στοχεύει σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια βιώσιμες από οικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη, οκτώ μόνιμα γραφεία, ένα για κάθε περιοχή-στόχο στην Ιταλία και ένα στην Κύπρο, θα συσταθούν. Το προσωπικό των γραφείων θα υποστηρίξει τους αλιείς ώστε να αξιοποιήσουν διαφορετικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες εντός της ΕΕ για την αλλαγή σε ήπια αλιευτικά εργαλεία καθώς ήδη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF) προσφέρει τη δυνατότητα αντικατάστασης εργαλείων με άλλα ήπια αλιευτικά εργαλεία (κυκλικά άγκιστρα, παγίδες, κ.α.) ή την εισαγωγή συσκευών για αύξηση της επιλεκτικότητας.

Τα μόνιμα γραφεία της Ιταλίας θα βρίσκονται εντός των αλιευτικών συναιτερισμών για ευκολότερη πρόσβαση στους αλιείς ώστε να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για πιθανές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, ενώ στην Κύπρο θα βρίσκονται εντός της MER όπου θα δημιουργηθεί και μια τηλεφωνική γραμμή ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι αλιείς της χώρας.

Η δημιουργία των μόνιμων γραφείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Μείνετε σε επαφή για περισσότερες πληροφορίες.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου.

Latest news

σύνδεση ειδοποιήσεις