Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της διατήρησης των ελασμοβράγχιων (καρχαρίες και σαλάχια) προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές διατήρησης στο πλαίσιο της επαγγελματικής αλιείας της ΕΕ.

Logo_ELife_numero_progetto

ΟΡΟΣΗΜΑ

ΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

0

Αριθμός λιμένων που εμπλέκονται

0
%

Ποσοστά καρχαριών που απειλούνται στη Μεσόγειο