Το έργο ELIFE στοχεύει στη βελτίωση της διατήρησης των ειδών ελασμοβραγχών (καρχαρίες και σαλάχια), προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές διατήρησης στο πλαίσιο της επαγγελματικής αλιείας της ΕΕ, στη Μεσόγειο Θάλασσα, πραγματοποιώντας πιλοτικές και επιδεικτικές δράσεις σε ιταλικά και ελληνικά λιμάνια.

ΟΡΟΣΗΜΑ

ΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

0

Αριθμός λιμένων που εμπλέκονται

0
%

Ποσοστά καρχαριών που απειλούνται στη Μεσόγειο